Falkensten Vel

Falkensten Vels formål er å ivareta medlemmenes felles interesser på Falkensten og søke å utvikle et trygt og godt bomiljø. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse mål. Enhver som bor på Falkensten og er over 16 år kan bli medlem. Også beboere i tilgrensende områder som ønsker å støtte eller engasjere seg i Falkensten Vels kjernesaker er velkomne til å bli medlemmer.

Du som ikke er medlem, men som er interessert, les vår invitasjon her.

Falkensten Vels vedtekter finner du her.

Styret velges på foreningens årsmøte som avholdes i februar/mars hvert år.

Foreningen har opprettet komiteer for å kunne fokusere på områder som anses som spesielt viktige.

Det gjelder følgende områder:

  • Trafikksikkerhet
  • Båthavn
  • Grendehuset
  • Arrangementer
  • Internett