Båthavn

Om båthavnen

Falkensten Vel har en avtale med Falkensten Bruk som gir Vellet disposisjonsrett over et område i Drasund som benyttes som båthavn for Vellets medlemmer.

Båthavnen besto tidligere av en fast brygge med 14 plasser – den ble for noen år siden oppgradert til en flytebrygge med plass til 26 – 28 båter (avhengig av båtstørrelser).

Flytebryggen er kjøpt brukt og krever derfor nøye overvåking og vedlikehold.

Båthavnen omfatter også et flott område på land som om vinteren brukes til vinteropplag av båter.

Hvordan få båtplass

For å få båtplass må man være medlem av Falkensten Vel, enten som fastboende på Falkensten / Skavli eller som hytteeier med hytte på Falkensten.

De som ønsker båtplass bes henvende seg til kontaktpersonen for Falkensten Vels båthavn «Kontakt oss«

Per dato er alle plasser opptatt, og det er ikke særlig rask utskifting av plasser, så det vil nødvendigvis måtte ta endel tid før man kan vente å få en båtplass.

Vedtekter og reglement

Vedtekter for Falkensten Vels båthavn

Reglement for Falkensten Vels båthavn

Status båtplasser

Bildet som vises her er ett kart over plassene vi har på bryggen. Trykk på bildet for og få det større.

Tildelte båtplasser 2012

Venteliste båtplasser 2012

Vedlikehold

Alle som har båtplass må bidra til å holde båthavnen i orden.

Det er derfor satt opp en turnusliste der båtplasshaverne har ansvaret for hver sin uke i løpet av sommeren. Ansvaret innebærer å rydde og klippe gress og å holde øye med brygge og båter for å se at alt er som det skal.

Turnusliste Dugnad for 2012 kan sees her.

I tillegg vil det av og til arrangeres dugnader der større oppgaver står i fokus.

I disse tilfellene vil båthavnkomiteen kontakte de man ønsker skal bidra.