Bli medlem

Dette er en invitasjon til alle på Falkensten og andre interesserte om å støtte opp om Falkensten Vel gjennom et medlemskap og derigjennom støtte de saker Vellet arbeider for.

De viktigste sakene Vellet jobber med for tiden:

  • Drifte og vedlikeholde en flott småbåthavn.
  • Ta vare på og vedlikeholde Grendehuset Fredhøy og lekeplassen med fotballbane/skøytebane.
  • Vårjevndøgnfest / Bålkveld i slutten av mars
  • Videreføre våre 17. mai-tradisjoner (dvs 17. mai-tog fra Løvøy-kapellet til lekeplassen med tilhørende arrangement).
  • Arrangere turer i lokalmiljøet
  • Delta på Løvøyadagen
  • Arrangere en sommerfest (ute) på slutten av sommeren.
  • Videreføre våre juletradisjoner (julegrantenning 2. søndag i advent).
  • Dessuten ta opp aktuelle saker når de måtte dukke opp

Du blir medlem ved å betale medlemskontingenten til Falkensten Vels konto nr.:

2450.21.30583

Kontingenten er på kr. 300,- pr husstand pr år.