Historie

Falkensten Vels stiftelse

Falkensten Vel ble stiftet den 9. april 1946. Falkensten skole ble tilholdsstedet for foreningen.

Det første styret hadde følgende sammensetning

Formann:               Hilmer Jonassen

Nestformann:         Gunnar Ese

Sekretær:                Ellen Lunde Schmidt

Kasserer:                Frank Christensen

Styremedlem:         Fru Gjertsen  (første eier av Fredhøy)

Styremedlem:         Jonny Gustavsen

Vararepresentant:    S. Jacobsen

Vararepresentant:    P. Mathisen

Revisorer

A. Vegge

A. Gustavsen

Kontingent

Kontingenten ble satt til kr. 4,- for husstandens overhode og kr. 2,- for de øvrige medlemmer.

Falkensten Vels 40 års jubileum

I 1986 arrangerte Falkensten Vel sitt 40 års jubileum, og i den anledning laget Esther Knutsen et jubileumsskriv som hun kalte:

Som dagene går! Et tilbakeblikk, 1946 – 1986.Til Falkensten Vel’s 40 års dag.