Komitéer

Falkensten Vels komitéer er beskrevet nedenfor:

Husstyret

Husstyret har ansvaret for drift og vedlikehold av Grendehuset Fredhøy. Fredhøy er Falkenstens grendehus og eies av Falkensten Sanitetsforening og Falkensten Vel. Styret består av styremedlemmene i de to eierforeningene. Husstyret fungerer også som 17. mai-komité og som arrangementskomité for julegrantenningen.

Båthavnkomitéen

Båthavnkomitéen har ansvaret for drift og vedlikehold av Falkensten Vels båthavn. Herunder inngår oppfølging av ventelister for båtplasser for fastboende og hytteeiere. Likeledes å administrere vinteropplag av båter på båthavnens område.

Trafikkomitéen

Komitéen har ansvaret for å ta opp og bearbeide trafikkspørsmål som berører beboere på Falkensten og ta opp disse med kommunale og politiske organer.

Sommerfestkomité

Komitéen har ansvaret for gatefesten som arrangeres i august hvert år.

Vinterarrangementskomité

Komitéen har ansvaret for å sprøyte skøytebanen med is om vinteren når vætet tillater det, og å arrangere andre vinteraktiviteter (som f. eks. et poenglangrenn på jordet ved Løvøyveien).

Internettkomité

Falkensten Vel har vedtatt å opprette internettsider for Falkensten (www.falkensten.org), dvs et nettsted der alle organisasjoner og frivillige institusjoner på Falkensten skal kunne presentere seg. Falkenstens internettsider kom på lufta i begynnelsen av 2009.