Styret

Styrets ansvar

Falkensten Vels styre har ansvaret for foreningens arbeid på alle områder.

For å arbeide mer effektivt er det opprettet komitéer innen områder som anses som spesielt viktige.

Dette gjelder drift og vedlikehold av Grendehuset Fredhøy og av Falkensten Vels båthavn.

Likeledes områdene trafikkspørsmål, internett og ulike arrangementer.

 

Styrets medlemmer

Leder:            Dag Rojahn Karlsen

Sekretær:       Glenn Dahl Hansen

Medlem:        Torbjørn Krämer

Medlem:        Sven Eriksen

Medlem:        Pål Hornsnes

Varamedlem:  Morten Hammervik

Varamedlem:  Lars Vegard Karlsen