Løvøykapellets Venner

Løvøykapellets Venner ble stiftet i 1997 med det formål å verne om Løvøykapellet og kirketunet og holde ved like interessen for- og kjærligheten til den kristne kulturskatten som kapellet representerer.

Foreningen fikk raskt ca 100 medlemmer.

Siden den gang har foreningen påtatt seg mange oppgaver – av svært forskjellig slag. Dugnadsarbeid har alltid stått sentralt, og man har etter beste evne forsøkt å trå til for å utvikle og gjøre kapellet mer synlig i lokalmiljøet – spesielt når kirkevergens kommunale midler til slikt ikke var disponibelt.

Det hadde bl. a. ikke blitt ny informasjonstavle utenfor kapellet, vann i Hellig Olavs Kilde eller nye heller ved inngangspartiet og på stien til kilden – hvis ikke Venneforeningen hadde trådd til. En og annen konsert gjennomføres også i regi av foreningen, og Løvøykapellets venner er en trofast samarbeidspartner når Soknepresten i Horten inviterer til Olsokfest. Løvøykapellets Venner har i høy grad vært med på å utvikle dette arrangementet. Mange minnes med glede Kari Frantzen og hennes aktører i «Kriteatret». Hun bidro i mange år.

For noen år siden lette Løvøykapellets Venner etter en person som kunne skrive et nytt tablå for å erstatte Kari Frantzens teater. Man fant kriminalforfatteren Kur Aust – og samarbeidet utviklet seg til – Løvøyspillet.

Løvøyspillet ble første gang satt opp i 2006 og ble spilt på kirkebakken foran Løvøykapellet.