Barnehage og skole

Barnehage

På Falkensten / Skavli er det et relativt godt barnehagetilbud:

Barneskole

Barneskole derimot er det dårlig med. Som de fleste er kjent med ble Falkensten skole lagt ned for noen år siden. Idag går nesten alle barn fra Falkensten på Fagerheim skole på Nykirke.

Noen få barn går på Lillås skole i Horten.

Når det gjelder ungdomsskole så er det Orerønningen skole som er tilbudet til Falkenstens ungdommer.