Boligområder

Falkensten er et relativt stort område i Horten kommune, med til dels spredt bebyggelse.

Det tettest bebygde område idag er Skavli, som er området med den nyeste bebyggelsen. Det foreligger planer om å fortsette utbyggingen av området i retning vestover, men når det vil skje er uklart.

Andre viktige områder med bebyggelse er Drasundodden, Løvøya i nærheten av Vadfiskerstua, Vikveien, og området mellom Vikveien og Evighetssletta.