Camping- og båtliv

Hele sommeren er campingplassen på Løvøya åpen og den er vanligvis meget godt besøkt. Campingplassen har også tilknyttet en båthavn som har 2 brygger – en brygge med utleieplasser og en gjestebrygge.

Interesserte kan lese mer her:

På nordsiden av Drasund ligger det også 2 flytebrygger, der den ene drives av Falkensten Vel og den andre av Falkensten Bruk.

Falkensten Vels båthavn er for Vellets medlemmer:

Falkensten Bruks brygge leier ut sine plasser som sommerplasser, dvs det er ingen faste plasser. Interesserte bes ta kontakt med: