Falkensten Bruk

Falkensten Bruk var tidligere en gammel adelsgård som omfatter en stor del av den tidligere Borre kommune (som nå er innlemmet i Horten kommune). Gården fungerte nærmest som en «kommune i kommunen» med ulike industrivirksomhet, jord-, husdyr- og skogbruksproduksjon, fiske, møller, kraftverk m.m. Husmannsplasser fulgte også med.

Idag drives tradisjonelt jord- og skogbruk. Eiendommen er nærområde for kommunens innbyggere når det gjelder tur- og friluftsaktiviteter. Driftsbygningen blir leid ut til industriformål – hovedbygningen er fredet.

Falkensten Bruks historie

KILDE:  BORRE HISTORIELAG

Borre Historielag er vår viktigste kilde til å finne informasjon om Falkenstens historie på nettet. De har lagt ut alle årgangene av Borreminne fra 1985 til 2005, og her kan vi finne en rekke interessante artikler om Falkensten og dets historie.

Referanser:

Falkensten Bruk har hatt følgende kjente eiere:

 • Fredrik Lange – ble eier på slutten av 1500-tallet, Falkensten ble da en adelsgård
 • Hans sønn Gunde Lange – overtok i 1625
 • Hans datter Ida Lange – overtok i 1639
 • Ukjente overtok i 1669
 • Ove Lange, Ida Langes brorsønn – innløste den ca 1671
 • Reinhold Wordermanns enke og arvinger – overtok i 1693. Falkensten opphørte som adelsgård.
 • Kammerassesor Wordermann og frue
 • Kanseliråd Hans Scavensius
 • Kommandørkaptein Anders Pedersen Styhr overtok i 1718
 • Jørgen Qvall kjøpte gården i 1724
 • Sorenskriver Jens Friis overtok gården i 1759
 • David Holt fikk gården i 1778
 • Assesor Krafting kjøpte gården i 1790
 • Tørris Bonnevie overtok i 1800
 • Hans enke Sofie Amalie drev gården fra 1820 til 1837
 • Sønnen Fredrike Bonnevie drev gården fra 1839
 • Skipsreder Morten Smith-Petersen overtok i 1865
 • Hans enke drev fra 1872 til 1890
 • Deres svigersønn Rolf Andvord overtok i 1890
 • Norges Bank overtok gården i 1901
 • Betan Ihle kjøpte gården i 1911
 • Anton Kjøssvold overtok i 1925
 • Kapteinløytnant Carsten Lunde Schmidt kjøpte gården i 1928
 • Norske nazister tok gården i 1942
 • Carsten Lunde Schmidt fikk gården tilbake i 1945
 • Hans sønn Carsten Schaaning Schmidt overtok gården i 1974
 • Og hans sønn Trond Schmidt overtok i 1987