Næringsliv

Falkensten er ikke det stedet i kommunen der næringslivet florerer som tettest.  Men Falkensten Bruk bidrar mye, både gjennom egen virksomhet innen jordbruk og skogbruk, gjennom sin campingvirksomhet, og ikke minst gjennom den næringsparken bruket har opprettet på eget område.

Vi nevner: