Pistolbanen

For de som går tur fra Falkensten mot Knutsrød, er det ikke til å unngå at man passerer pistolbanen ved Ramsliveien. Denne har en plassering som ikke hører sammen med turgåere, og det er for tiden diskusjoner mellom grunneier og Pistolklubben om fremtidig plassering. Falkensten Bruk har inngått ny leieavtale med Pistolklubben som varer ut 2010. Vilkårene for leien er innskjerpet i forhold til tidligere leieforhold.

1. Januar 2009

Falkensten Bruk har inngått en ny 2-års leieavtale med Horten & omegn pistolklubb, f.o.m. 1.1.09 – 31.12.2010.
Avtalen har følgende vilkår:
  1. Stevner og treningsskyting skal ikke foregå på søndager og bevegelige helligdager/aftener, offisielle fridager samt lørdager i mai måned.
  2. Stevner avholdes på lørdager kl. 10.00.
  3. Terminliste bekjentgjøres på pistolklubbens internettside (www.hopk.no), på banen og sendes Falkensten Bruk, Falkensten Vel og Skavli Borettslag.
  4. Stevner og treningsskyting skal ikke foregå i juli.
Treningsskyting vil foregå på mandager og torsdager fra kl 17.30 til kl. 20.30 i perioden april til oktober.
Medlemmer med egne våpen kan starte trening kl 12.00 på disse dagene.

Falkensten Bruk har gjort det klart at ytterligere forlengelse av leieforholdet utover den 31.12.2010 kan ikke påregnes.

25. September 2008

Den 25. september 2008 ble det avholdt et møte mellom grunneier Trond Schmidt, representanter for Horten & Omegn Pistolklubb, representanter for Falkensten Vel, for beboere på Falkensten og Skavli, samt park- og idrettssjef Sven Erik Pettersen fra Horten kommune. Det følgende er hentet fra møtets referat:
Horten & Omegn Pistolklubb ble stiftet i 1956 og inngikk i 1957 en 50 års avtale om bruk av grunn tilhørende Falkensten Bruk til pistolbanen. Denne avtalen gikk følgelig ut i 2007. Etter avtale med grunneier Trond Schmidt ble avtalen forlenget med 1 år til 2008. Avtalen skal etter dette fornyes eller avsluttes i 2008.
Interessen for en pistolklubb og dens aktiviteter var stor i 50-60 årene, dette er forstålig så tett innpå avslutningen av 2.nd. verdenskrig. Det er fortsatt god aktivitet i klubben som pr. dags dato har ca. 150 medlemmer, herav 30-40 aktive ved treningene og ca. 20 aktive på stevner. Som beliggenhet for en pistolbane egnet nok området ved Ramsliveien seg bedre i 1957 enn det gjør i dag. Området er flittig brukt av turgåere med barn og hunder. Syklister ferdes også på veien som går rett igjennom skytefeltet. I tillegg er bebyggelsen blitt omfattende i nærområdet. Veien blir ved trening og stevner sperret i begge ender med vimpler og kjetting og forbipasserende blir sluppet forbi ved signal. Det har likevel oppstått situasjoner som kan virke skremmende både på brukerne av banen og turgåere. Representantene for oppsitterne bemerket også tidspunktet for stevnene på søndager (fra kl. 10.00). De mente at kirketiden burde respekteres bedre. Det hadde tydeligvis også foregått treningsskyting utenom vanlig fellestrening som skal være kl. 17.30-20.30 mandager og torsdager. Representant fra pistolklubben mente at uvedkommende også kunne ha brukt banen uten at de kunne ha ansvaret for dette til enhver tid. Allerede i 1992 ble det foretatt en underskriftskampanje på grunnlag av klager fra beboere nær skytebanen, dette pga støy, trafikk og støvplage. Etter dette ble det mye bedre, men de senere årene har Trond Schmidt igjen mottatt flere klager på bl.a. økende trafikk og plagsom støy spesielt i helgene. Allerede i 2002 henvendte han seg til klubben for å minne om at avtalen snart ville gå ut og ba dem se seg om etter nytt område for sin virksomhet. Ledelsen for HOPK har tydeligvis arbeidet mye med dette og sett på muligheter bl.a. i Tangsrødåsen, Lørgedammen og Helland uten at dette har gitt resultat. De har nå funnet en villig grunneier i Tønsberg Kommune, og det har åpnet seg en mulighet for samarbeid med Tønsberg Pistolklubb. Klubben har også et fint innendørs anlegg på Sølvkrona hvor all vintertrening foregår. Planene i Tønsberg er som sagt under bearbeidelse, men dette vil fortsatt ta en del tid å få på plass pga godkjenninger osv.
Sven Erik Pettersen konkluderte med at pistolskyting var en anerkjent og historisk idrett i Norge. Det er derfor ønskelig å legge ting til rette for at denne aktiviteten fikk fortsette også i framtiden. Det er imidlertid tydelig at dagens beliggenhet ikke lenger er egnet eller ønskelig. Han mente at ideen om et samarbeid med Tønsberg Pistolklubb var meget god. Han ville gjerne, om mulig, hjelpe til med å få en avtale på plass. Han så imidlertid også at dette kunne ta litt tid og at arbeidet måtte starte straks. Pistolklubben bør også arbeide med andre alternativ samtidig i tilfelle en avtale med Tønsberg ikke kommer i stand. Trond Schmidt foreslo derfor at Horten & Omegn Pistolklubb kommer med et forslag til han som grunnlag for ytterligere forlengelse av avtalen. Han sa imidlertid at en 2 års forlengelse var det lengste han var villig til å strekke seg. Klubben måtte i tillegg skjerpe rutiner som omfatter skytetider, sikkerhet og unødvendig trafikk samt bedre informasjonen til berørte via lokalavisen og oppslag.